:: صفحه اصلي :: اخبار  ::
Skip Navigation Links
1.در مورد اربعین
2.اطلاعات فردی
3.تایید نهایی
 

 

ثبت نام  اولین دوره پیاده روی اربعین حسینی دانشگاه جامع علمي كاربردي

 

جهت ثبت اطلاعات 'اطلاعات فردی' را کلیلک نمایید


 

 

بسمه تعالی

 ثبت نام شما فقط وقتی تکمیل گردیده است که در انتهای مراحل ثبت نام و در صفحه ای مجزا کد رهگیری 10 رقمی را دریافت نموده باشید