ذلک الکتاب لاریب فیه هدی للمتقین

آن(قران) کتابی است که هیچ شکی(در حقانیت) آن نیست، کتابی است سراسر هدایت برای پرهیزکاران.
 
 
   


 
:: صفحه اصلي :: اخبار  ::
Copyright © f.Nouri. All rights reserved.