image
 
         صفحه اصلی            سوال جدید             پیگیری جواب  

  

 

بسمه تعالی

دانشجویان و مدرسان گرامی، با توجه به ویژگی دانشگاه جامع علمی کاربردی از حیث تنوع و مهارتی بودن رشته های تحصیلی و ارتباط داشتن آن ها با احکام شرعی و مسائل جدید،دفتر نهاد رهبری دانشگاه اقدام به راه اندازی «سامانه الکترونیکی فقه کاربردی» جهت جمع آوری سوالات شرعی مربوط به رشته های تخصصی دانشجویان جامع علمی کاربردیدر چهار گروه آموزشی: 1- فرهنگ و هنر، 2- صنعت، 3- کشاورزی و 4- خدمات، جهت تدوین کتاب «فقه کاربردی»نموده است، لذا از دانشجویان و مدرسان درخواست می گردد سوالات فقهی و شرعی مرتبط با رشته های تخصصی خود را در این سامانه الکترونیکی مطرح نمایند.
دفتر نهاد برای دانشجویان و مدرسانی که بیشترین و مرتبط ترین سوالات مربوط با رشته خود را ارسال نمایند هدایایی اهدا خواهد نمود.
در ضمن دانشجویانی که شماره همراه خود را در سامانه ثبت نمایند، می توانند از برنامه های دفتر نهاد رهبری از طریق پیامک با خبر گردند.

پرسش و پاسخهای عمومی
دانشجوی گرامی جهت طرح سوال خود کلیک   کنید.
دانشجوی گرامی جهت مشاهده پرسش ها و پاسخهای مطرح شده کلیک کنید.
دانشجوی گرامی جهت مشاهده پاسخ سوال خود کلیک کنید.
 
image
Copyright © FNouri. All Rights Reserved