جشنواره ورزشهای همگانی- ویژه واحدهای استانی

ورزش را يك تكليف الهي بدانيد   
                                                                                                                                                                                                                                                                     مقام معظم رهبري (مدظله العالي)


 
مقدمه
ورزش به عنوان يك پديده اجتماعي در دنيا و از جمله در كشور ما پذيرفته شده است.
امروزه ورزش به عنوان يك ابزار چند بعدي با تاثيرات گسترده جايگاه و نقش خود را در اقتصاد، سلامتي افراد، گذراندن اوقات فراغت و روابط اجتماعي متجلي ساخته است.
ورزش و فعاليت ¬هاي ورزشي جزیي از فرهنگ هر ملت است. ورزش همگاني ابزاري براي سلامتي، نشاط، رشد ظرفيت هاي اخلاقي و رفتارهاي اجتماعي و عاطفي است.
توسعه و تعميم ورزش و پرورش نيروي هاي بدني و تقويت روحيه سالم افراد در پيشبرد اهداف تعليم و تربيت به ¬خصوص مربيان نسل جوان، صرفاً از طريق مشاركت، مثبت و كارساز خواهد بود.
با توجه به ضرورت فعاليت هاي جسماني و توسعه ورزش¬ هاي همگاني و تفريحي و نظر به سياست ¬هاي دانشگاه مبني بر اولويت ورزش ¬های همگاني به منظور گسترش ورزش دانشگاهي و جذب بيشتر دانشگاهيان به ويژه دانشجويان به فعاليت ¬هاي ورزشي و همچنين تاكيدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در مورد اهميت ورزش همگاني، این معاونت اقدام به تدوين دستورالعمل برگزاري جشنواره ورزش هاي همگاني نموده كه در جهت يكسان ¬سازي در تمامي واحدهای استانی مراكز و موسسات آموزش علمي كاربردي سراسر كشور لازمالاجرا مي باشد. اميد است با همكاري كليه اقشار دانشگاهي در برنامه ريزي و اجراي رويدادهاي همگاني در آينده اي نزديك اقدامات موثرتري صورت پذيرد.


اهداف
- بهبود نگرش دانشگاهيان نسبت به نقش ورزش در سلامت جسماني و رواني افراد
- نهادينه سازي فرهنگ ورزش¬ هاي همگاني و تفريحي از طرف دانشگاهيان در سطح جامعه
- توسعه و گسترش ورزش هاي همگاني در بين دانشگاهيان
- غني سازي اوقات فراغت دانشجويان
- ايجاد خاطرات به يادماندني در يك زندگي اردويي و ورزشي
- ايجاد شادابي و شور و نشاط در دانشجويان دانشگاه
- راه اندازي رشته هاي جديد در بخش ورزش هاي همگاني
- تقويت روحيه مشاركت و زندگي اجتماعي
- توجه به ورزش ¬های بومی و محلی و تلاش در نهادینه ¬سازی آن ها


جدول رشته های ورزش همگانی
ردیف رشته های ورزشي دختران پسران
1 فوتبال دستي * *
2 دارت * *
3 تنيس روي ميز * *
4 بدمینتون * *
5 طناب كشي * *
6 شطرنج * *
7 طناب زني *  
8 پرتاب پنالتي بسكتبال *  
9 داژبال * *
10 دوگانه * *
11 بولینگ * *
12 پرتاب حلقه *  
13 شوت فوتسال * *
14 هفت سنگ * *
15 رشته های ورزشی بومي و محلي * *
16 پرتاب و دریافت فریزنی * *
17 ایستگاه آمادگی جسمانی * *
18 طناب زنی 3 نفره * *