چهت پیگیری درخواست خود ، کد رهگیری را به یاد داشته باشید
لطفا تمامی موارد ستاره داررا وارد نمایید

تخفیف شهریه ورزشی

در صورت عدم تکمیل کامل اطلاعات (اطلاعات فردی-استان-نام مرکزو...)
به در خواست شما رسیدگی نخواهد شد
اطلاعات فردی  
نام: *
نام خانوادگی: *
شماره دانشجویی *
کدملی: *
شماره شناسنامه: *
سال تولد: *
وضعیت جسمانی:
 
صادره از:
تلفن ثابت:  کد : *
تلفن همراه: *
استان محل تحصیل: *
شهرستان:
مرکز: *
نظام تحصیلی:
مقطع تحصیلی:
رشته تحصیلی:
رشته ورزشی *
چنانچه رشته شما موجود نمی باشد،ذکر نمایید
سطح رویداد *
مقام کسب شده: *
بارگزاری بالاترین حکم یا عنوان قهرمانی



 
کدامنیتی:

دانشجوی گرامی: ارسال پاسخ به درخواست شما با گذشت حداقل 10روز کاری امکان پذیر می باشد.